Mouvement pour le Liban

Représentant le Courant Patriotique Libre en Belgique

Posts Tagged ‘kamerlid’

Het onderlinge overeenstemmingsdocument tussen de Hezbollah en de Vrije Patriottische Stroming (Tayyar)

Posted by jeunempl sur février 7, 2012

Traduit par Mouhamad Wehbe
MPLBelgique.org

Beiroet, op 6 februari 2006

1- De dialoog

De nationale dialoog is het enige middel dat concrete oplossingen met zich kan meebrengen aan de crisissen waar Libanon het hoofd aan biedt. Het zal dus gaan om een op stevige beginselen gebaseerde dialoog die een consensuele wil zal weerspiegelen. Om dit doel te kunnen bereiken, moeten de nodige voorwaarden vervuld worden:

A- Al de partijen die van een staatkundige, populaire en nationale aanwezigheid genieten, dienen samen te zitten en aan de nationale dialoog deel te nemen.

B- Op een duidelijke en eerlijke wijze te werk gaan door de nationale belangen boven al de andere te laten primeren. Dit zal worden uitgevoerd op een onafhankelijke wil en de vrije en geëngageerde beslissingen zullen Libanese beslissingen zijn.

C- De dialoog moet steunen op alle vraagstukken met een nationale aard die een algemene overeenstemming vereisen.

2- De consensuele volksregering

De consensuele democratie blijft de doorslaggevende basis van het politieke stelsel van Libanon. Die vertegenwoordigt de werkelijke concretisering van de Grondwet en de aard van de nationale overeenkomst van coëxistentie. Op deze manier blijft de aanpak betreffende de nationale vraagstukken over het principe van meerderheid en minderheid afhankelijk van de verwezenlijking van de historische en maatschappelijke voorwaarden die nodig zijn om in een echte democratie te kunnen leven waarin de burger een eigen waarde krijgt.

3- De kieswet

De hervorming en de regularisering van het politieke leven in Libanon moet plaatsgrijpen via de instemming van een moderne kieswet (de evenredige kieswet zou efficiënt kunnen zijn) die een juiste en eerlijke volksvertegenwoordiging zou waarborgen. Deze wet zou tot de verwezenlijking van de volgende elementen kunnen bijdragen:

1-    De bevordering en ontwikkeling van de partijen met het oog op het ontstaan van de burgerlijke maatschappij.

2-    De invloed van het politieke geld en de godsdiensttwisten beperken.

3-    Gelijke kansen verzekeren wat de toegang tot de media betreft.

4-    De nuttige middelen verzekeren om ervoor te zorgen dat de Libanezen, die in het buitenland wonen, hun stemrecht uitvoeren.

De regering en het parlement worden ertoe gebracht om de nodige kieswet zo spoedig mogelijk in te stemmen.

4- De inrichting van de Staat

De inrichting van een moderne Staat, waarin de burgers vertrouwen hebben en die bekwaam is hun behoeftes en doeleinden te waarborgen door hen nu én in de Lire le reste de cette entrée »

Publicité

Posted in Actualité Tayyar-CPL, Géneral, Nederlands, Nos articles, Tayyar & Hezbollah | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

De Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) laakt het Israëlische hacken van het Libanese telefoonnetwerk

Posted by jeunempl sur octobre 31, 2010

Traduit par Mouhamad Wehbe – MPLBelgique.org
Bron: L’Orient le Jour

Tijdens de bijeenkomst van de gevolmachtigden van de ITU die van 4 tot 22 oktober plaatsvond, heeft de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) het Israëlische hacken van het Libanese telefoonnetwerk gelaakt. De ITU heeft tevens verzekerd dat de Libanese telecommunicatiesector altijd het slachtoffer is van een schending van de Hebreeuwse Staat. De tekst luidt als volgt: “dit hacken betreft zowel de zaktelefoons als de vaste lijnen”. De bijeenkomst van de ITU heeft ook aangeduid dat “Libanon over het recht beschikt een schadeloosstelling te benutten omwille van de aan de telecommunicatiesector teweeggebrachte schade ».

Volgens de media is deze veroordeling te danken aan de inspanningen van de Libanese minister van Telecommunicatie, Charbel Nahas, om de deelnemers van de ITU te overtuigen deze motie ten gunste van Libanon aan te nemen. 124 deelnemers hebben gestemd, 43 hebben voor de veroordeling van Israël gestemd, 23 waren er tegen en 57 hebben zich onthouden.

Wat Hassan Fadlallah betreft, kamerlid van de Hezbollah en voorzitter van de kamercommissie van Informatie en Telecommunicatie, hij heeft aan het Libanese blad as-Safir verklaard dat deze veroordeling van de ITU “een enorme verwezenlijking is voor Libanon aangezien het document met bewijzen gepaard gaat die de omvang van de Israëlische schending van de telecommunicatiesector weerspiegelen”. As-Safir heeft er ook aan toegevoegd dat de Hezbollah zeer spoedig een persconferentie op touw gaat zetten waarbij hij “uiterst belangrijke feiten i.v.m. het onderwerp zal voorleggen om te bevestigen dat Israël het geheel van de telecommunicatiesector in Libanon beheerst ».

Tijdens de bijeenkomst van de gevolmachtigden van de ITU die van 4 tot 22 oktober plaatsvond,
heeft de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) het Israëlische hacken van het Libanese
telefoonnetwerk gelaakt. De ITU heeft tevens verzekerd dat de Libanese telecommunicatiesector altijd
het slachtoffer is van een schending van de Hebreeuwse Staat. De tekst luidt als volgt: “dit hacken
betreft zowel de zaktelefoons als de vaste lijnen”. De bijeenkomst van de ITU heeft ook aangeduid
dat “Libanon over het recht beschikt een schadeloosstelling te benutten omwille van de aan de
telecommunicatiesector teweeggebrachte schade ». 

Volgens de media is deze veroordeling te danken aan de inspanningen van de Libanese minister van
Telecommunicatie, Charbel Nahas, om de deelnemers van de ITU te overtuigen deze motie ten gunste
van Libanon aan te nemen. 124 deelnemers hebben gestemd, 43 hebben voor de veroordeling van
Israël gestemd, 23 waren er tegen en 57 hebben zich onthouden.

Wat Hassan Fadlallah betreft, kamerlid van de Hezbollah en voorzitter van de kamercommissie
van Informatie en Telecommunicatie, hij heeft aan het Libanese blad as-Safir verklaard dat deze
veroordeling van de ITU “een enorme verwezenlijking is voor Libanon aangezien het document met
bewijzen gepaard gaat die de omvang van de Israëlische schending van de telecommunicatiesector
weerspiegelen”. As-Safir heeft er ook aan toegevoegd dat de Hezbollah zeer spoedig een
persconferentie op touw gaat zetten waarbij hij “uiterst belangrijke feiten i.v.m. het onderwerp
zal voorleggen om te bevestigen dat Israël het geheel van de telecommunicatiesector in Libanon
beheerst ».

Posted in Actualité Tayyar-CPL, Géneral, Nederlands, Nos articles, Tayyar & Hezbollah | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogueurs aiment cette page :